Föreningen

Jazzklubben Höör Jazz har under 30 år arrangerat en rad konserter med olika storheter inom jazzen. Vi har besökts av ett stort antal utländska och svenska musiker som skänkt oss mycket glädje med sitt musicerande.

Föreningens syfte är att arrangera konserter utan vinstintresse. Dessa konserter skall i största möjliga mån rikta sig till en bred publik med lyssnarvänlig musik men ibland även vara av den något smalare karaktären. Vi gör det för att ge så många musiker som möjligt tillfälle att utöva sin musik och ge våra besökare intressanta, underhållande och stimulerande upplevelser.

Föreningens styrelse:

Roll Namn Telefon
Ordförande Bo Jönsson 0413-227 52
Sekreterare Bengt Larsson 0413-236 94
Kassör Torsten Nilsson 0413-257 09
Ledamot Göran Strand 0413-227 60
Ledamot Ulf Gårdinger 070-320 29 23
Suppleant Lars Jernryd 070-878 56 41
Suppleant Sverker Göransson 070-834 93 04