Arrangemang

Biljetter 240:-, medlem 200:- och studerande med studieleg 50:- bokas via info@hoorsjazz.se

eller genom kassören Torsten Nilsson tel 0413-257 09 eller 0705-363 045

Följande arrangemang är inbokade: