Höörs Jazz 2017 och 2018!

Höörs Jazz har upplevt 30 fantastiska år med många musikaliska höjdpunkter.

Listan är lång med världsartister som besökt oss och vi vill bara påminna om några av dessa. Magnus Lindgren med den brasilianska gitarristen Nelson Faria, den amerikanska pianogiganten Alan Broadbent, Barney Kessel, Esbjörn Svensson och naturligtvis vår egen Jan Lundgren och många fler har gett oss oförglömliga minnen.
 

Trettio år är en lång tid och det är endast få jazzklubbar förunnat att uppnå denna ålder. Tyvärr är vi tvungna att konstatera att inte ens Höörs Jazz är immun mot tidens tand. Vi ser att publikintresset för våra konserter har avtagit markant de senaste åren. Vår publik har blivit äldre och den yngre generationen har inte tagit jazzen till sina hjärtan som vi gjorde. Den förnyelse och föryngring av publiken som är absolut nödvändig för vår existens har uteblivit. 

Antalet medlemmar har ungefär varit detsamma under lång tid. Vi är naturligtvis mycket glada för att ni har velat stötta vår verksamhet genom att vara medlemmar. Medlemsavgifterna är en inte oväsentlig del av vår finansiering, men antalet medlemmar som med någorlunda regelbundenhet besöker konserterna har minskat mycket och är alltför få för att vi skall kunna bedriva en bra verksamhet.  

Styrelsen föreslog därför årsmötet den 21/3 2017, att verksamheten skall avvecklas och föreningen läggas ner.
På årsmötet antogs – enligt  stadgarna – det första beslutet av två, att föreningen skall läggas
ner.

Vid extra föreningsmöte den 4/10 2017 togs det andra beslutet att föreningen skall läggas ner.

Denna hemsida kommer att läggas ner 2018-03-31 och då är Höörs Jazz formellt nedlagd och en spännande musikalisk epok går i graven.

Någon ytterligare uppdatering av hemsidan kommer inte att ske.

Registrerade medlemmar hos Höörs Jazz kommer att informeras separat.