Höörs Jazz 2017!

Höörs Jazz har upplevt 30 fantastiska år med många musikaliska höjdpunkter.

Listan är lång med världsartister som besökt oss och vi vill bara påminna om några av dessa. Magnus Lindgren med den brasilianska gitarristen Nelson Faria, den amerikanska pianogiganten Alan Broadbent, Barney Kessel, Esbjörn Svensson och naturligtvis vår egen Jan Lundgren och många fler har gett oss oförglömliga minnen.
 

Trettio år är en lång tid och det är endast få jazzklubbar förunnat att uppnå denna ålder. Tyvärr är vi tvungna att konstatera att inte ens Höörs Jazz är immun mot tidens tand. Vi ser att publikintresset för våra konserter har avtagit markant de senaste åren. Vår publik har blivit äldre och den yngre generationen har inte tagit jazzen till sina hjärtan som vi gjorde. Den förnyelse och föryngring av publiken som är absolut nödvändig för vår existens har uteblivit. 

Antalet medlemmar har ungefär varit detsamma under lång tid. Vi är naturligtvis mycket glada för att ni har velat stötta vår verksamhet genom att vara medlemmar. Medlemsavgifterna är en inte oväsentlig del av vår finansiering, men antalet medlemmar som med någorlunda regelbundenhet besöker konserterna har minskat mycket och är alltför få för att vi skall kunna bedriva en bra verksamhet.  

Styrelsen har därför föreslagit årsmötet den 21/3 2017, att verksamheten skall avvecklas och klubben läggas ner.
På årsmötet antogs – enligt stadgarna det första beslutet av två, att klubben skall läggas ner.

Utdrag ur Föreningen Höörs Jazz stadgar:

  • 10. Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara årsmöte.

  • 11. Upplösning

För upplösning av klubben fordras beslut i samma ordning som i § 10 stadgas.
För giltigheten av sådant beslut fordras dock 3/4 majoritet av de närvarande vid vardera mötet.
Över eventuella tillgångar skall beslutas av styrelsen.

Extra klubbmöte

Länk till kallelse